Rakennuksien oikaisu teräspaalujen varaan

Heikosti kantava maaperä

Kuretekniikka Oy:n patentoima ja kehittämä nostotekniikka oikaisee rakennukset suoraan teräspaalujen päältä, ja se sopii erinomaisesti heikosti kantavalle maapohjalle. Rakennus saadaan täysin riippumattomaksi heikosti kantavasta maa-aineksesta, vaikka maaperä edelleen jatkaisi painumistaan/tiivistymistään. Rakennus yleensä painuu silloin, kun savinen maaperä tiivistyy rakennuksen alla tai jopa sen ympärillä.

Kehitystyön tarkoituksena oli aikaansaada ratkaisu, jolloin asiakkaan ei tarvitse enää luottaa huonosti kantavan maa-aineen koheesiokitkaan erityyppisien koheesiomenetelmien avulla. Tällä teräspaalutusmenetelmällä rakennuksen perustukset saadaan täysin riippumattomiksi heikosti kantavasta maa-aineksesta. Menetelmällä saadaan oikaistua/tuettua hyvinkin painavat rakennukset, kuten esimerkiksi kerrostalot.

Teräspaalutusmenetelmän edut nostotyössä:

 • 100 %:n varmuus painumisen pysäyttämiseksi maapohjasta riippumatta
 • Kiinnitystekniikka varmistaa hyvin vanhojen ja rikkoutuneiden perustusten oikaisun
 • Painumamäärästä riippumaton
 • Rakennuksen painosta ja rakenteista riippumaton
 • Menetelmällä saadaan kantavat sisärakenteet, savupiiput sekä lattiat oikaistua suoraan teräspaalujen varaan

Tärkeää!

Teräspaalu on tyyppihyväksytty tuote uudisrakentamisessa rakennuksen kantavana perustana. Kuretekniikka Oy:ssä on hyödynnetty parasta mahdollista perustustekniikkaa suoraan uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen. Koska tuotetta voidaan käyttää uudisrakentamisessa, niin sitä voidaan sovellettuna käyttää myös korjausrakentamisessa. Tämä on ollut kehitystyön ideana ja lähtökohtana. Menetelmä on myös kustannustehokas ja täysin luotettava.

Teräspaalutustekniikassa ei rikota rakennuksen rakenteita. Paalutustekniikka on kehittynyt vuosien saatossa ja pienimmät paalutuskoneet mahtuvat jo esimerkiksi omakotitalon oviaukoista asunnon sisäpuolelle ilman oven karmien purkamista.

Rakennuksen oikaisutyössä käytetään suuria voimia ja siksi on tärkeää voiman hallinta. Kun nostovoimat jaetaan tasaisesti rakennuksen perustuksiin ja nostotyö tapahtuu samanaikaisesti useammasta eri työpisteestä, niin vääntymiä tai rakenteiden halkeiluja ei pääse syntymään. Voimat jaetaan siten tasaisesti ja laajalle alueelle perustuksissa.

Teräspaalutustekniikan työnkulku pääpiirteittäin:

 • Työkohteen arvioiminen ja kartoitus
 • Rakennesuunnittelu sekä piirustukset asiakkaalle ja rakennusvalvontaan
 • Alustavat työt teräspaalutusta varten
 • Teräspaalutus
 • Nostorautajärjestelmän asentaminen teräspaaluihin
 • Rakennuksen oikaisutyö sekä valvonta lasermittalaittein
 • Rakennuksen lopullinen lukitus teräspaaluihin
 • Mahdollinen tyhjän tilan täyttö polyuretaanilla
 • Lopputarkastusmittaukset