Rakennusten oikaisu teräspaalujen varaan

Lopullinen ratkaisu heikosti kantavalle maaperälle.

Kuretekniikka Oy:n patentoima ja kehittämä nostotekniikka oikaisee, tukee ja nostaa rakennukset suoraan teräspaalujen päälle. Menetelmä sopii erinomaisesti heikosti kantavalle maapohjalle, sillä rakennus saadaan täysin riippumattomaksi maa-aineksesta. Vaikka maaperä edelleen jatkaisi painumistaan tai tiivistymistään, rakennus ei painu.

Rakennus painuu yleensä silloin, kun savinen maaperä tiivistyy rakennuksen alla tai jopa sen ympärillä.

Teräspaalutusmenetelmän kehitystyön tarkoituksena oli saada aikaan lopullinen ratkaisu painumaongelmiin. Asiakkaidemme ei tarvitse enää luottaa huonosti kantavan maaperän koheesiokitkaan erityyppisien koheesiomenetelmien avulla. Teräspaalutusmenetelmällä rakennusten perustukset saadaan täysin riippumattomiksi heikosti kantavasta maa-aineksesta. Menetelmällä saadaan oikaistua, tuettua ja nostettua hyvinki painavia rakennuksia, kuten kerrostaloja.

Teräspaalutusmenetelmän edut:

 • 100 %:n varmuus painumisen pysäyttämiseen maapohjasta riippumatta.

 • Kiinnitystekniikka varmistaa hyvin vanhojen ja rikkoutuneiden perustusten oikaisun.

 • Painumamäärästä, rakennuksen painosta ja rakenteista riippumaton menetelmä.

 • Mahdollistaa kantavat sisärakenteet, savupiiput sekä lattiat oikaistuna suoraan teräspaalujen varaan.

 • Kustannustehokas ja luotettava menetelmä.

Rakenteita rikkomatta

Teräspaalu on tyyppihyväksytty tuote uudisrakentamisessa rakennuksen kantavana perustana. Hyödynnämme parasta mahdollista perustustekniikkaa uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen. Koska tuotetta voidaan käyttää uudisrakentamisessa, sitä voidaan soveltuvin osin käyttää myös korjausrakentamisessa.

Teräspaalutus ei riko rakennuksen rakenteita. Paalutustekniikka on kehittynyt vuosien saatossa ja pienimmät paalutuskoneet mahtuvat jo esimerkiksi omakotitalon oviaukoista sisälle ilman karmien purkua.

Rakennuksen oikaisutyössä käytetään suuria voimia ja siksi voiman hallinta on tärkeää. Kun nostovoimat jaetaan tasaisesti ja laajalle alueelle rakennuksen perustuksiin ja nostotyö tapahtuu samanaikaisesti useasta eri työpisteestä, vääntymiä tai rakenteiden halkeilua ei pääse syntymään.

Näin se tapahtuu:

 • Arvioimme ja kartoitamme kohteen.

 • Huolehdimme rakennesuunnittelusta.

 • Teemme alustavat työt teräspaalutusta varten.

 • Teräspaalutus alkaa.

 • Teräspaaluihin asennetaan nostorautajärjestelmä.

 • Seuraamme ja valvomme nostotyötä lasermittalaittein.

 • Rakennus lukitaan lopullisesti teräspaaluihin.

 • Täytämme rakennuksen alle nostosta mahdollisesti aiheutuneen tyhjän tilan polyuretaanilla.

 • Teemme lopputarkastuksen mittaukset.

Lisätietoa teräspaalutuksista: ssab.fi