Usein kysytyt kysymykset:

Painuneen ja suoran rakennuksen arvon muutos?

Rakennuksen oikaisutyöllä palautetaan myös rakennuksen todellinen arvo. Painuneen rakennuksen arvo vaihtelee Suomessa alueittain. Esimerkiksi painunut talo pk-seudulla on rasite tontille ja kiinteistön arvolle.

Miten polyuretaaninostotyö tapahtuu?

Polyuretaania injektoidaan joko lattian läpi 12 mm:n injektointireikiä hyödyntäen tai suoraan perustuksista läpi samankokoisista rei’istä. Polyuretaani leviää ensin nestemäisesti ja tämän jälkeen vaahtoutuu ja kovettuu. Isosyaniitin ja poliolin yhdistyessä syntyy polyuretaanivaahto. Polyuretaanilla tehdään muunmuassa omakotitalon lattianoikaisutöitä sekä oikaistaan kuormia vaativia teollisuustilojen betonilattioita. Kaikki riippuu siitä, miten ja mitä raaka-ainetyyppiä käytetään.

Polyuretaaneista on olemassa tarkat raaka-ainetiedot, ja siten niitä voidaan soveltaa erityyppisiin kohteisiin.

Mikä menetelmä sopii juuri minulle?

Lähtökohtana on se, ettei asiakkaan tarvitse olla rakennusalan ammattilainen ymmärtääkseen, mikä menetelmä sopii mihinkin. Asiakkaan kanssa keskustellaan ongelmasta ja ongelmaan valitaan paras menetelmä, joka on myös kustannuksiltaan ja tekniikaltaan kohteeseen sopivin. Jokainen kohde on yksilöllinen.

Aiheuttavatko paalutus, tärinä ja kaluston koko vaurioita rakennukselle?

Rakennusalan ammattilaiset jo tietävät, että vähäisen maan syrjäytymisen ja kevyen asennuskaluston ansiosta paalutustyöstä aiheutuva tärinä ja muut ympäristöhaitat ovat olemattomat. Paalutuskoneet ovat kehittyneet ja pienentyneet ajan myötä, jolloin lyömisenergia välittyy lähes kokonaan teräspaaluun eikä ympäristöön. Paalutuskone mahtuu tänä päivänä ihan normaaleista oviaukoista sisään, ilman rakenteiden purkamista. Monella on se käsitys, että teräspaalutus on valtavaa ja massiivista työtä, mutta todellisuudessa kysymyksessä on vain loppujen lopuksi pienien teräsputkien lyömistä maaperään, jotka sitten kytketään jälkikäteen rakennukseen kiinni.

Miten teräspaalutus­nostotyö eroaa muista kilpailevista menetelmistä?

Ensimmäinen ero on se, että näkee mistä maksaa. Teräspaalutuksesta maksetaan jokaisesta sentistä terästä, joka maaperään lyödään, ja se on silmin nähtävissä. Kuretekniikka Oy:n omaa patentoitua teräspaalutusmenetelmää hyödyntäen saadaan mikä tahansa rakenne tai rakennus oikaistua. Rakennus on todella tuettu, ei jatka painumistaan, ja saadaan oikaistua suoraksi. Kannattaakin miettiä, tekeekö päätöksen ”kerralla kuntoon” -ajatuksella, vai haluaako kokeilla uusia menetelmiä, joista ei ole pitkäaikaisia kokemuksia.

Kiinteistökaupoilla ja asuntoa myydessä on helppo osoittaa rakennuksen korjausmenetelmä, kun se on tehty teräspaalutuksella. Teräspaalutus nostaa kiinteistön arvoa, sillä teräspaalutusta käytetään myös uudisrakentamisessa.