Vantaa Neilikkatie

Vantaa Neilikkatie



  • Koko rakennus oikaistiin asunnon sisäpuolelta teräspaalujen varaan. Rakennus oli perustettu maanvaraisesti reunavahvistetulle betonilaattarakenteelle.

  • Yksi paalu lyötiin ulkopuolelle rakennusta, jotta säästettiin kylpyhuonetilat remontilta

  • Rakennusta oikaistiin lähes 12 cm