Usein kysytyt kysymykset:

Painuneen ja suoran rakennuksen arvon muutos?

Rakennuksen oikaisutyöllä palautetaan myös rakennuksen todellinen arvo. Painuneen rakennuksen arvo vaihtelee Suomessa alueittain. Esimerkiksi painunut talo pk-seudulla on rasite tontille ja kiinteistön arvolle.

Miten polyuretaaninostotyö tapahtuu?

Polyuretaani injektoidaan joko lattian läpi 12 mm:n injektointireikiä hyödyntäen tai suoraan perustuksista läpi samankokoisista rei’istä. Polyuretaani leviää ensin nestemäisesti ja tämän jälkeen vaahtoutuu ja kovettuu. Isosyaniitin ja poliolin yhdistyessä syntyy polyuretaanivaahto. Polyuretaanilla tehdään mm. omakotitalon lattianoikaisutöitä sekä oikaistaan kuormia vaativia teollisuustilojen betonilattioita. Kaikki riippuu siitä, miten ja mitä raaka-ainetyyppiä käytetään.
Polyuretaaneista on tarkat raaka-ainetiedot, ja siten niitä voidaan soveltaa erityyppisiin kohteisiin.

Mikä menetelmä sopii juuri minulle?

Lähtökohtana on se, ettei asiakkaan tarvitse olla rakennusalan ammattilainen ymmärtääkseen, mikä menetelmä sopii mihinkin. Asiakkaan kanssa keskustellaan ongelmasta ja tähän ongelmaan valitaan paras menetelmä, mikä on kustannuksiltaan ja tekniikaltaan sopivin kyseiseen kohteeseen. Jokainen kohde on yksilöllinen ja tähän valitaan sopivin menetelmä.

Aiheuttaako paalutus vaurioita rakennukselle, tärinä ja kaluston koko?

Rakennusalan ammattilaiset jo tietävät, että vähäisen maan syrjäytymisen ja kevyen asennuskaluston ansiosta paalutustyöstä aiheutuva tärinä ja muut ympäristöhaitat ovat olemattomat. Paalutuskoneet ovat kehittyneet ja pienentyneet ajan myötä, jolloin lyömisenergia välittyy lähes kokonaan teräspaaluun eikä ympäristöön. Paalutuskone mahtuu tänä päivänä ihan normaaleista oviaukoista sisään, ilman rakenteiden purkamista. Monella on se käsitys, että teräspaalutus on valtavaa ja massiivista työtä, mutta todellisuudessa kysymyksessä on vain loppujen lopuksi pienien teräsputkien lyömistä maaperään, jotka sitten kytketään jälkikäteen rakennukseen kiinni.

Miten teräspaalutus­nostotyö eroaa muista kilpailevista menetelmistä

Ensimmäinen ero on se, että näkee mistä maksaa. Teräspaalutuksesta maksetaan jokaisesta sentistä terästä, mitä maaperään lyödään, ja se on silmin nähtävissä. Kuretekniikka Oy:n omaa patentoitua teräspaalutusmenetelmää hyödyntäen saadaan mikä tahansa rakenne tai rakennus oikaistua. Tällöin tietää varmasti, että rakennus on todella tuettu, eikä jatka painumistaan, ja rakennus saadaan heti oikaistua suoraksi. Asiakkaan kannattaakin miettiä sitä, tekeekö päätöksen ” kerralla kuntoon ” – ajatuksella, vai haluaako kokeilla uusia menetelmiä, joista ei ole pitkäaikaisia kokemuksia. Asiakkaan on myös helpompaa selittää asuntoa myydessä, millä menetelmällä rakennus on korjattu, sillä teräspaalutus nostaa kiinteistön arvoa, koska teräspaalusta käytetään myös uudisrakentamisessa.