Kuopio

  • 3-kerroksinen kivitalo
  • Koko rakennus oli savipatjan päällä
  • Koko rakennusta oikaistiin yli 15 cm sisältä ja ulkoa teräspaalujen päältä
  • Painuminen pysäytettiin 100 %
  • Perustukset vahvistettiin painumisesta johtuvista vaurioista
  • Täydellinen salaoja- ja sadevesiverkoston rakentaminen